Trang trại gà tươi Mạnh Hoạch
Thịt gà tươi Mạnh Hoạch
Gà chiến mắm mạnh hoạch
Gà Mạnh Hoạch Hà Nội

Hệ thống nhà hàng

Tỉnh/Thành

Quận/Huyện

  • GÀ TƯƠI MẠNH HOẠCH HOẰNG HÓA

    QL1A, Hoằng Kim, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
    Hotline: 0972.114.192

  • GÀ TƯƠI MẠNH HOẠCH HOẰNG HÓA

    Hoằng Quý, Hoằng Hoá, Thanh Hoá, Việt Nam
    Hotline: 0934.852.385